avvfortpienc@yahoo.es
Carrer d'Alí Bei, 94-96 - Barcelona

Associació de Veïns i Veïnes Fort-Pienc

Que fem

Inici » Que fem

Feina feta

Objectiu

La nostra primera feina va ser fer una diagnosi dels problemes i les mancances teniem i que anaven sortint a la llum després d'una llarga dictadura. Contestar preguntes com quantes noves places escolars feien falta o quants veïns hi vivien era necessari, però n'hi havia d'altres molt més evidents i que no calia comptar: la falta de zones verdes, d'equipaments o fins i tot de semàfors. Va ser una gran feina perquè gairebé tot estava per fer. Per dur a terme tota aquesta tasca l'associació va crear diverses vocalies: d'urbanisme, d'ensenyament, de dones, de gais, de joves que van anar treballant i donant forma a les reivindicacions del barri.

Necessitats

Però el barri tenia moltes altres necessitats i coses pendents: la remodelació de la plaça de les Glòries, l'execució del mapa escolar, els semàfors, els interiors d'illa ..... Calien més equipaments, més zones verdes, algun espai de reunió per les entitats, en fi era una llista molt llarga. A poc a poc s'han anat aconseguint moltes reivindicacions, d'altres estan a punt d'assolir-se i n'hi ha que encara estan pendents. A tall d'exemple l'IES Angeleta Ferrer ha començat el curs 2022-23 al carrer Marina després de més de 20 anys de reivindicació, l'espai per entitats Fort Pienc es va fer realitat l'any 2007 i és el lloc on diverses entitats del barri, d'entre elles l'Associació de veïns, tenen un espai de reunió, tenim una deixalleria, s'ha obert el carrer d'Alí Bei, s'han soterrat totes les vies de tren, comptem amb diversos interiors d'illa, amb nombrosos carrils bici, la remodelació de les Glòries està a punt d'acabar.

RECUPERACIÓ TERRENY RENFE
AHFP1116
TERRENYS DE LA RENFE

Estació
del Nord

Illa del
Fort Pienc

Les Glòries
i el Tram

Què ens proposem fer ?

Aquí seguim, gairebé 50 anys després, treballant per millorar la vida de tot el veïnat. Però les lluites no s'acaben mai perquè van sorgint noves problemàtiques per les que cal continuar treballant, algunes són només de barri com la construcció del nou CAP de Nàpols, però d'altres són més transversals i no sols afecten el Fort Pienc sinó a l'Eixample i a la ciutat sencera, ens referim a manca l'habitatge de lloguer assequible pel veïnat, la gentrificació, la contaminació de l'aire i el soroll per posar alguns exemples.

CAP-Napols

Solar nou CAP de Nàpols

Scroll to Top